O nas

Ośrodek Szkolenia Kierowców BLACK istnieje na rynku już od 2005 r.
 Zajmujemy się organizowaniem kursów na prawo jazdy kategorii
AM,A1,A2,A oraz B
W sposób profesjonalny i indywidualnie podchodzimy do każdej szkolonej osoby,dzięki czemu osiągneliśmy bardzo wysoki poziom szkolenia. Efektem tych szkoleń jest wysoka zdawalność i zadowolenie kursantów OSK BLACK.
Ośrodkiem kieruje Krzysztof Czarny
instruktor nauki jazdy kat. A,B,C,D i C+E
instruktor techniki jazdy kat. B

kategoria BKategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania 

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, oraz z przyczepy lekkiej,

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg ,

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
-motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,pod warunkiem posiadania od 3 lat kat.B,
- ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.
Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat,jesli jednak posiadamy dowód osobisty lub paszport, do  egzaminu możemy przystąpić 30 dni przed wymaganym wiekiem dla tej kategorii.

kategoria AM

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  •   motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat,jeśli jednak posiadamy dowód osobisty lub paszport, do egzaminu możemy przystąpić  30 dni przed wymaganym wiekiem dla tej kategorii.

Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.


kategoria A1


Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  •  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat,jesli jednak posiadamy dowód osobisty lub paszport,do egzaminu możemy przystąpić 30 dni przed wymaganym wiekiem dla tej kategorii.

Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 

kategoria A2


                                                Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:
- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Wymagany wiek dla tej kategorii prawa jazdy wynosi 18 lat,jeśli jednak posiadamy dowód osobisty lub paszport,do egzaminu możemy przystąpić 30 dni przed wymaganym wiekiem dla tej kategorii.

kategoria A                                              Kategoria A prawa jazdy uprawnia do:
- motocyklem,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Wymagany wiek dla tej kategorii prawa jazdy wynosi 24 lata,jeśli jednak posiadamy prawo jazdy kat.A2 możemy przystąpić do egzaminu po 2 latach od ich uzyskania.(Jeśli w wieku 18 lat uzyskamy kat.A2 to już wieku 20 lat możemy uzyskać kat.A)Galeria

Galeria

KontaktOsrodek Szkolenia Kierowców
BLACK
32-608 Osiek ul.Przecznica 120a

tel 
693 449 272

black33@autograf.pl

Witamy na stronie OSK BLACK

osk black Osiek ul.Przecznica 120a  32-608 Osiek/koło OŚWIĘCIMIA  OKS BLACK Krzysztof Czarny nauka jazdy kat.B kat.A kat.AM
2522
mobile
osk black Osiek ul.Przecznica 120a  32-608 Osiek/koło OŚWIĘCIMIA  OKS BLACK Krzysztof Czarny nauka jazdy kat.B kat.A kat.AM